Psychiater | High and Intensive Care, medium care en Crisisdienst IHT | Arnhem – Pro Persona – Arnhem

  • Arnhem

Pro Persona

Wat ga je doen?

Pro Persona borgt inspraak en advies vanuit verschillende beroepsgroepen. Zo word je bij indiensttreding uitgenodigd lid te worden van de VMS (Vereniging van Medisch Specialisten), onze Medische Staf en word je gefaciliteerd in een prettige samenwerking binnen onze psychiatergroep.
– Als psychiater ben je als regiebehandelaar eindverantwoordelijk voor de behandeling van patiënten die opgenomen zijn op de HIC, en de medium care;
– Je stuurt de behandeling aan in samenwerking met het multidisciplinaire team;
– Je initieert inhoudelijke verdiepende discussies in het team;
– Je begrijpt de druk op professionals en teamprocessen binnen acute opname afdelingen, je maakt dit bespreekbaar en ondersteunt waar mogelijk en/of geeft richting;
– Je schept een klimaat van een gezamenlijk zoeken en bieden van de juiste zorg voor een kwetsbare doelgroep, binnen een veilig leefklimaat;
– Je geeft collegas van het multidisciplinaire team verantwoordelijkheid daar waar mogelijk;
– Je signaleert knelpunten in beleid en doet verandervoorstellen; je ondersteunt de HIC visie om daar waar mogelijk de patiënt zelf regie te geven en de inzet van drang en dwang te voorkomen;
– Je beoordeelt patiënten met acuut psychiatrische ziektebeelden van alle leeftijden. Je doet beoordelingen met betrekking tot inschatting van het suïciderisico en CM en/of IBS beoordelingen;
– Patiënten zijn kortdurend in zorg bij de crisisdienst en samen met het team zorg je ervoor dat de meest passende zorg ingezet wordt: vervolgcontacten bij de crisisdienst, starten/aanpassen van farmacotherapie, inzet van intensive home treatment, acute dagbehandeling of als ultimum remedium opname;
– De crisisdienst heeft een nauwe samenwerking met onze klinieken, poliklinieken, het FACT-team en ketenpartners buiten Pro Persona. Daarnaast kun je deelnemen aan overleggen met ketenpartners binnen de regio ter verdere verbetering van de zorg;
– Je neemt deel aan de dienstenpool buiten kantoortijd.

Waar ga je werken?

High and Intensive Care en Medium care:
Je komt te werken in een stevig, betrokken, enthousiast team dat staat voor een voortdurende doorontwikkeling van de zorg voor onze patiënten en ons leerklimaat. De dynamiek op de acute opname afdelingen is complex en levendig . Er wordt dagelijks een sterk appel gedaan op het bedenken van creatieve oplossingen voor uiteenlopende problemen. Het multidisciplinaire team bestaat naast jou uit; een ervaren collega psychiater (16 uur per week), een klinisch psycholoog, GIOS, PIOG verpleegkundig specialist, arts-assistenten/deels in opleiding, verpleging en begeleiding, psychomotore therapeuten, muziektherapeuten, agogisch werkers, maatschappelijk werk, een kok, co- assistenten, en een senior zorgmanager. Gezien de samenstelling van het behandelteam nodigen we je ook van harte uit om te solliciteren als je net bent afgestudeerd als psychiater.

De acute opname afdeling bestaat uit 2 HIC afdelingen en een medium care waar in totaal 38 patiënten zijn opgenomen. Het regiebehandelaarschap wordt verdeeld onder de psychiaters, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist. Dagelijks hebben we een ochtendrapport waarin multidisciplinair de patiënten worden besproken en beleid wordt bepaald. We werken daarnaast in de interne keten nauw samen met de crisisdienst/IHT en de FACT teams om de door- en uitstroom in de kliniek zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We hebben dagelijks met de andere opname klinieken binnen Pro Persona en stroomcoördinatoren een gezamenlijk overleg waarin we de opnames en patiëntenstromen coördineren.

Crisisdienst/IHT:
Binnen de crisisdienst in Arnhem zijn drie psychiaters werkzaam (samen 1,4 fte). Zij werken in een ervaren team samen met art-assistenten, SPVen en ambulant verpleegkundigen. Binnen het team heerst een open, nuchtere en collegiale sfeer, waarbij collegae gericht zijn op het van elkaar leren. Het team is flexibel, dynamisch en gaat mee met ontwikkelingen om de zorg verder te professionaliseren. Daarnaast hebben wij als team humor hoog in het vaandel staan.

Onze locatie in Arnhem ligt naast ziekenhuis Rijnstate een plezierige locatie. De sfeer bij ons is open en vriendelijk, vol verbinding en verscheidenheid. We hebben korte lijnen met collega’s en ketenpartners.

Onze crisisdienst/IHT valt onder de resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) Spoedeisende en Netwerkgerichte GGZ in de veiligheidsregio Midden-Gelderland (S&N Miden). De RVE S&N Midden biedt outreachende ambulante diensten (IHT, ACT, FACT, WijkGGZ), klinische High Intensive Care en Medium Care en crisisdiensten in Arnhem en Ede. Wij zijn onderdeel van Pro Persona. Pro Persona is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg in Zuid- en Midden-Gelderland.

Wat bieden wij jou?

Pro Persona borgt inspraak en advies vanuit verschillende beroepsgroepen. Zo word je bij indiensttreding uitgenodigd lid te worden van de VMS (Vereniging van Medisch Specialisten), onze Medische Staf en word je gefaciliteerd in een prettige samenwerking binnen onze psychiatergroep.
– Wij bieden een dienstverband voor onbepaalde tijd, ingangsdatum in overleg;
– Inschaling in FWG-functiegroep AMS (€6.,00 – €10.,00) op basis van een 36-urige werkweek;
– Werkdagen zijn in overleg;
– Naast de vakantie-uren: jaarlijks 35 verlofuren bij een fulltime dienstverband in de vorm van een levensfasebudget. Deze uren kunnen worden gespaard of opgenomen;
– Een jaarlijks balansbudget van €,- naar rato. Dit budget kun je besteden aan iets waar jij blij van wordt! Extra vrije dagen, een bijdrage voor een cursus of wil jij met het geld liever uit eten met vrienden? Alles wat jou helpt om in balans te blijven of komen, aan jou de keuze;
– Een meerkeuzesysteem in arbeidsvoorwaarden; hiermee kun je je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen. Zo bieden wij regelingen voor bijvoorbeeld aanvullend pensioen, bedrijfsfitness, studie, opleiding of bijscholingsmogelijkheden, een computer voor privégebruik, of elektrische fiets;
– Voor beginnende psychiaters bieden wij het “Fellowship Psychiatrie” een eenjarige verdiepingsprogramma waarin jij jezelf kunt ontwikkelen.

Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je

Wat vragen wij van jou?

  • Voor deze functie is een geldige BIG-registratie/ SRC-registratie en AGB-code vereist, die voor de datum van indiensttreding ingediend moet zijn;
  • Je houdt van een dynamische werkomgeving, afwisseling, bent stressbestendig, een teamspeler en kunt het overzicht goed bewaren;
  • Je kunt relativeren, beschikt op zijn tijd over humor en voelt je nauw betrokken bij onze kleurrijke en vaak veeleisende, kwetsbare doelgroep;
  • Psychiater op onze opnameafdeling volwassenen is een uitdagende functie waarin je, in een hecht team, alle ruimte krijgt om je als professional te profileren;
  • Supervisie en werkbegeleiding van artsen.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: