Online: Werkvoorbereider – Renovatie/Onderhoud – Continu Professionels – Arnhem

 • Arnhem

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Dezeaannemer staat goed aangeschreven in de bouwwereld. Wat dit bedrijfjou als Werkvoorbereider kan bieden, is veel uitdaging en variatiein haar projecten. Je gaat je dus zeker niet alleen maar metdezelfde soort projecten bezighouden. Daarnaast is de informelesfeer en open cultuur zeer typerend voor dit bedrijf. Dit bedrijfbiedt ruimte voor innovatie, wat is terug te zien in dedoorgroeimogelijkheden voor personeel maar ook in de projecten.Hecht jij net zoals dit bedrijf veel waarde aan kwaliteit en al hetbovenstaande?

Solliciteer en danspreken we elkaar snel tijdens een vrijblijvendekennismaking. 

Functieomschrijving

Vooreen grote aannemer uit Arnhem ben ik op zoek naar eenWerkvoorbereider Renovatie &Onderhoud.Als Werkvoorbereider Renovatie & Onderhoud vorm jij eenbelangrijke rol binnen het bouwproces en hier komen vanzelfsprekendveel verantwoordelijkheden bij kijken. Jij zorgt voor de inkoop vande verschillende materialen, zorgt ervoor dat een project goedbezet is met vaklieden en schakelt continu met andere partijenzoals opdrachtgevers, onderaannemers enleveranciers. 

Aangezien je eenbreed pakket hebt aan taken alsWerkvoorbereiderRenovatie & Onderhoud zijnde, heb ikhieronder even de werkzaamheden opgesomd zodat jij precies weetwaar je aan toebent.

 • Jij staat nauw incontact met opdrachtgevers, onderaannemers en anderen om alles ingoede banen te leiden
 • Jij beheert deinkoop van materialen en controleertdit
 • Jij maaktplanningen
 •  Jijcontroleert het tekenwerk (met behulp vanBIM)
 • Jij bewaakt detechnische en financiële voortzetting van hetproject
 • Jij hebt contact methet uitvoerende team op debouw

Functie-eisen

Spreektde bovenstaande tekst jou aan en beschik jij over de volgendeeisen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 • HBO-niveau op het gebied van Bouwkundedoor opleiding en/ofwerkervaring
 • Gedegen ervaring in de voorbereiding van(middel)grote renovatie- enonderhoudsprojecten
 • Jij hebt minimaal drie jaar ervaring alsWerkvoorbereider of Projectcoördinator (bij voorkeur) binnen een(middel)grote aannemer.
 • Jij bent communicatief vaardig enanalytisch ingesteld

Arbeidsvoorwaarden

Continu is eentechnisch intermediair in onder andere de Bouwkunde en bemiddelt invaste banen. Deze vacature betreft een fulltime functie (40uur).

Voorwaarden ensalaris

 • Een open en informelewerksfeer
 • Een goed salaris tussen de€ 4.400en € 5.500 op basis van kennis enervaring
 • Mogelijkheidtot doorgroeien bijambitie
 • 25Vakantiedagen en 15 ADVdagen
 • Eengoede pensioenregeling
 • Flexibiliteit
 • Eenauto, laptop en telefoon behoren tot demogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: