Vergunningverlener Omgevingswet activiteit Water(geohydrologie) – Matchpartner Werving en Selectie – Arnhem

 • Arnhem

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerdbemiddelingsbureau in de branches: Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk. Gezellig lunchen en koffie drinken metje vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan is dan ook geenuitzondering.

Arbeidsvoorwaarden

Voordeze functie zijn we op zoek naar een VergunningverlenerOmgevingswet activiteit Water (geohydrologie) op basis van een deta– vast constructie ingezet wil worden. Dit houdt in dat je ineerste instantie via Matchpartner wordt gedetacheerd bijbovengenoemde gemeente. Na een jaar kun je in dienst treden bij degemeente. Deze gemeente staat ook open voor een zzp constructie methet oog op een duurzame relatie.

 • Salaris tot € 5.247,00 afhankelijk van kennis enervaring
 • Pensioen bouw je direct op
 • Reiskosten worden volledig vergoed
 • 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur).

Functieomschrijving

Als vergunningverlener voor de Omgevingswet metspecialisatie in wateractiviteiten (geohydrologie), richt je jebinnen jouw vakgebied op het verwerken van meldingen envergunningsaanvragen met betrekking tot wateractiviteiten, conformde richtlijnen van zowel de Omgevingswet als deOmgevingsverordening.

 • Je beoordeelten handelt de meldingen af die via het DSO zijn binnengekomen metbetrekking tot milieubelastende activiteiten die van invloed zijnop drinkwateronttrekkings- en reserveringsgebieden.
 • Daarnaast beoordeel je aanvragen en meldingen metbetrekking tot zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. Hetmerendeel van deze aanvragen wordt behandeld door ervarencollega’s, vanwege de complexiteit ervan.
 • Verder ben je verantwoordelijk voor de beoordeling vanvergunningsaanvragen met betrekking tot wateractiviteiten onder deOmgevingswet. Ook hier geldt dat ervaren collega’s het grootstedeel van deze aanvragen behandelen, vanwege de complexiteit dieermee gepaard gaat.

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van hetopleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en hetafstudeerjaar.
 • Aantoonbaar werkervaring overminimaal 6 maanden ervaring (opgedaan in de periode 2020 -heden) inde functie van geohydroloog of vergunningverlener op het gebied vangeohydrologie.
 • Aantoonbaar ervaring met deintegrale relatie tussen de compartimenten water en bodem ennatuur. 

Arbeidsvoorwaarden

Waarom reageren op deze vacature via Matchpartner?Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatie en gaan metrespect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jij wil en watje kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard ons best om jousnel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.

Voor deze vacature kan je schakelen met Artlinda Emini via06 11 11 94 81 of artlinda@matchpartner.nl.

Lees hier meer

Deel deze vacature: