Regiomanager – Portaal – Arnhem

  • Arnhem

Portaal

Vacature:

Regiomanager

De Regiomanager is verantwoordelijk voor een van de vijf regio’s waar Portaal actief is: Arnhem, Amersfoort/Soest, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Elk van de vijf Regiomanagers leidt het lokale MT en vormt samen met het bestuur het Bestuurlijk Overleg Regio’s.

De nieuwe strategische koers van Portaal – ‘bijdragen aan goed samenleven’ – vormt de basis van de prestatieafspraken die de Regiomanager opstelt. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op uitdagingen op het gebied van wonen en zorg, nieuwbouw, verduurzaming van woningen en de leefbaarheid van wijken en buurten. Op al deze gebieden wil Portaal positieve impact maken. De Regiomanager speelt een cruciale rol in het realiseren van dit doel.

Als spil van de regio en bestuurlijk vertegenwoordiger is de Regiomanager het vaste aanspreekpunt en de gesprekspartner voor het gemeentebestuur, huurders, zorg- en welzijnsorganisaties en andere corporaties. Zij/hij zit met al deze verschillende partijen aan tafel, en weet daarbij zowel de visie en belangen van Portaal duidelijk over te brengen als de geluiden en belangen van andere partijen goed te begrijpen. Zo borgt de Regiomanager de verankering van belangrijke processen en plannen, en zorgt zij/hij ervoor dat de prestatieafspraken worden geïmplementeerd.

Verbinding
Daarnaast draagt de Regiomanager als inspirerende en coachende leider bij aan het goed functioneren van verschillende teams in de regio, evenals aan een goede afstemming met bewoners. Die verbinding tussen de bewoners en de collega’s die gepassioneerd voor hen aan het werk zijn, is heel belangrijk. De Regiomanager zorgt ervoor dat zij goed met elkaar in contact blijven.

Om te weten wat er in de regio speelt en de lokale dynamiek te snappen, is het hebben van een omvangrijk, stevig netwerk een must, zowel intern als extern. De Regiomanager beschikt over de communicatieve vaardigheden en sociale lenigheid om snel zo’n netwerk op te bouwen en dat effectief te onderhouden. Zij/hij schakelt moeiteloos tussen verschillende gesprekspartners, hun belangen en niveaus. Zo creëert zij/hij niet alleen een solide netwerk, maar is de Regiomanager ook een uitstekende ambassadeur voor Portaal.

“Dit is het perfecte moment om samen te bouwen aan buurten waarin bewoners naar elkaar omkijken en zich thuis voelen. Portaal is volop in beweging en enorm gedreven om echt verschil te maken voor bewoners en woningzoekenden. Als Regiomanager ben je een cruciale schakel om die ambitie te kunnen realiseren.” – Sander Heinsman, Voorzitter Raad van Bestuur

Gebiedsgericht werken
In een dynamische en veranderende organisatie als Portaal, zijn verandermanagementskills onmisbaar. Dat geldt ook voor de Regiomanager. Niet alleen beweegt zij/hij soepel mee met veranderingen en brengt helder nieuwe structuren aan, de Regiomanager is zelf ook een drijvende kracht in het veranderproces. In lijn met de nieuwe strategische koers bouwt zij/hij aan het MT en het regionale team van de toekomst, en begeleidt hen naar een gebiedsgerichte manier van werken. In dat team zijn alle disciplines op het gebied van dagelijks- en planmatig onderhoud, leefbaarheid, vastgoed en bewonerscontact vertegenwoordigd.

De rol is een mooie kans voor een maatschappelijk bewuste Regiomanager die haar/zijn vaardigheden en kennis wil inzetten om de wooncrisis aan te pakken. Een inspirerende leider die op basis van ervaring en natuurlijk gezag mensen kan inspireren, motiveren en verbinden zal in deze rol excelleren. Daarmee draagt zij/hij niet alleen bij aan het succes van Portaal, maar ook aan een samenleving waarin meer, beter en duurzamer samengeleefd wordt.

Lees hier meer

Deel deze vacature: