Persoonlijk Begeleider Plus Schoppenkoning 18 – Siza – Arnhem

  • Arnhem

Siza

Siza ondersteunt op de momenten dat het nodig is. Hoe we dat doen, varieert van een duwtje in de rug tot 24-uurs zorg in een woonvoorziening. En van dagbesteding op een activiteitencentrum tot het helpen vinden van een betaalde baan. In onze zorg- en dienstverlening dagen we mensen uit om hun grenzen te verleggen, als dat kan. En als innovatie en techniek daarbij kunnen helpen, maken we daar dankbaar gebruik van.Functiebeschrijving

Medio januari 2024 wordt er op het park ’s Koonings Jaght een nieuw gebouw gerealiseerd met 30 appartementen voor onze cliënten die vallen binnen de doelgroep mensen met een (matig tot) ernstig verstandelijke beperking waarbij sprake is van een complexe begeleidingsvraag (EVB+). Door deze intensieve begeleiding wordt er van jou als persoonlijk begeleider meer gevraagd. De functie is daarom hoger ingeschaald (FWG 45).

Er zal gewerkt gaan worden volgens de Triple C methodiek. Dat betekent onder andere dat je zowel op de woning als op dagbesteding werkt, waardoor je langere diensten draait en dus meer tijd met dezelfde cliënten doorbrengt.

Tot de opening van Schoppenkoning 18 kom je te werken binnen een van de zogeheten pilot locaties waar cliënten en begeleiders wonen en werken die mee verhuizen naar Schoppenkoning 18. Om goed voorbereid te zijn op de verhuizing, zijn we al bezig om teams te vormen. Zo kunnen de begeleiders die er komen te werken en de cliënten die er komen te wonen elkaar leren kennen. Teambuilding is daar een belangrijk onderdeel van. Ook denk jij mee in hoe de zorg straks in het nieuwe gebouw georganiseerd gaat worden.

Spreekt het volgende jou aan?

✓ Werken met cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en een intensieve begeleidingsvraag

✓ Werken met de Triple-C methodiek en je daarin willen bekwamen

✓ De zorg coördineren voor een aantal cliënten waar jij Persoonlijk Begeleider+ van bent

✓ Zorgtaken, begeleiding- en dagbestedingstaken kunnen combineren in een (zoveel als mogelijk) 8-uurs rooster

✓ Minimaal 24 en maximaal 36 uur per week werken

✓ Invloed hebben in hoe teams ingericht worden voor de nieuwe locatie en hoe de zorg georganiseerd wordtFunctie-eisen

Wat neem je mee?

Voor de functie Persoonlijk Begeleider+ heb je naast een afgeronde opleiding in de zorg en welzijn op minimaal niveau 4 ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een EVB+ die complex en moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien. Een grote pré is wanneer je al bekend bent met de Triple-C methode.

Je weet hoe je jezelf in deze intensieve begeleiding in kunt zetten. Verder ben je het gewend om als Persoonlijk Begeleider de lijnen in de zorg en begeleiding rondom een cliënt uit te zetten en te coördineren en je collega’s hierin te coachen. Het uitgangspunt hierin is altijd de eigen regie (naar vermogen) van de cliënt. Je betrekt zijn netwerk hier intensief bij.Arbeidsvoorwaarden

Omdat jij hard hebt gewerkt om jouw zorgdiploma te halen, en de nodige ervaring op te doen, staat daar natuurlijk wat tegenover! De arbeidsvoorwaarden voor de functie Persoonlijk Begeleider+ zijn conform CAO gehandicaptenzorg, FWG 45. Waarbij we oog hebben voor de intensieve begeleiding en bieden van gedragsregulering die in deze functie wordt gevraagd.

Naast een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, vindt Siza het belangrijk om bij te dragen aan jouw ontwikkeling. Zo worden op de meeste locaties vanaf het begin cursussen en trainingen aangeboden, afhankelijk van de vraag van de cliënt. Lees meer over jouw ontwikkelingsmogelijkheden op deze pagina.

Er is een breed aanbod van (gratis) trainingen via GoodHabitz. Dat is een online leeromgeving waarin jij zelf de keus maakt voor een training. Wil je graag een training ‘Doen waar je blij van wordt’. Of liever een ‘cursus Spaans’? Bij Siza kan dat!

Lees hier meer

Deel deze vacature: