Persoonlijk Begeleider EMB MBO 4 ’s Koonings Jaght Arnhem – Siza – Arnhem

  • Arnhem

Siza

Siza ondersteunt op de momenten dat het nodig is. Hoe we dat doen, varieert van een duwtje in de rug tot 24-uurs zorg in een woonvoorziening. En van dagbesteding op een activiteitencentrum tot het helpen vinden van een betaalde baan. In onze zorg- en dienstverlening dagen we mensen uit om hun grenzen te verleggen, als dat kan. En als innovatie en techniek daarbij kunnen helpen, maken we daar dankbaar gebruik van.Functiebeschrijving

Organiseren, kijken en regelen

Het is tijd voor het avondeten. Elke cliënt geniet hier op zijn eigen manier van. Janine eet alles graag door elkaar gemengd en goed gepureerd, Rik wil graag aardappels en groente apart en voelt graag nog wat stukjes, Hanny heeft sondevoeding. Je maakt eerst goed contact en neemt de tijd. Met één cliënt eet je alleen, met anderen in een groepje van drie. Zo kunnen ze op hun manier genieten van het eetmoment. Na het eten zie je dat de zon nog even door de bomen piept, dus je gaat met een aantal nog even naar buiten. Maar eerst bel je nog met één van de ouders om over hun zoon en zijn medicatie te overleggen. En daarna: naar buiten! De cliënten genieten van de zonnestralen die door de takken voor een lichtspel zorgt en de wind die lichtjes hun haren beweegt en een streling in hun gezicht geeft.

Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een zorgplan voor één of meerdere cliënten. In een zorgplan wordt vastgelegd welke zorg voor de cliënt gewenst en nodig is. Hierbij kan je denken aan afspraken over ADL zorg of begeleiding. Bij Siza doen we dat in nauw overleg met de zogenaamde driehoek; behandelaar, cliënt (-vertegenwoordiger) en persoonlijk begeleider. Daar kunnen andere disciplines, zoals een arts, fysiotherapeut of logopedist bij betrokken worden.

Naast het verantwoordelijk zijn voor het zorgplan van een aantal cliënten, ben jij degene in het team die ervoor waakt dat de begeleidingsafspraken en omgevingsvoorwaarden uitgevoerd worden. Daarnaast coach je waar nodig jouw collega’s op dit gebied. Bijvoorbeeld wanneer je ziet dat je collega net niet de juiste volgorde van afgesproken rituelen inzet voordat een client gaat slapen. Of je ziet dat jouw collega de cliënt constant een prikkelarme omgeving biedt, terwijl het juist helpend is dat de cliënt af en toe uitgedaagd wordt door prikkels.

Als je werkt met mensen met een ernstige meervoudige beperking is het belangrijk dat je de tijd neemt voor het maken van contact. Hierbij gaat het om daadwerkelijk contact maken en behouden, prikkels afstemmen op dat wat de cliënt op dat moment aan kan en het zien van mogelijkheden. Daarom ken je het levensverhaal van de cliënt. Door het zorgplan, door eigen ervaring en door kennis te delen met belangrijke mensen in het leven van de cliënt. Zoals familie en bekenden, je collega’s en andere disciplines. Je vindt het een uitdaging om betekenis te kunnen verlenen aan lichaamstaal, daarbij is het ‘kleine kijken’ van belang: het gaat niet alleen om het zien, maar om het gebruiken van alle zintuigen. Hierdoor kun jij jouw begeleiden en handelen goed afstemmen op de cliënt en voelt hij zich veilig en geborgen.

Doelgroep

Met wie ga jij werken?

Op het Park ’s Koonings Jaght wonen onder andere mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB).

Dit zijn mensen die naast ernstige verstandelijke beperkingen – een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 2 jaar – ook ernstige motorische beperkingen hebben, waardoor ze bijvoorbeeld niet zelfstandig of zonder hulpmiddelen kunnen lopen. Daarnaast hebben de meesten van hen ernstige zintuiglijke beperkingen, waarbij ook de prikkelverwerking in de hersenen beschadigd kan zijn. Niet alleen het zien en het horen, maar ook de tast, het evenwichtsgevoel, het houding- en bewegingsgevoel, en de reuk en smaak kunnen afwezig zijn of anders functioneren. Mensen met EMB beschikken meestal niet over een actief of passief taalbegrip: zij communiceren veelal via lichaamstaal. Zij zijn kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen.

Ook zijn ze sterk afhankelijk van hun omgeving en van jou als begeleider. Mensen met EMB hebben ondersteuning nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven gedurende de gehele dag.

Het team

de client op nummer 1 en goed samenwerken!

Op het terrein van ’s Koonings Jaght werken verschillende teams. Deze verschillen in omvang, locaties en doelgroep. Elk team heeft een teamleider en het organiseren van goede zorg staat voorop. Daarvoor maken we gebruik van ieders kwaliteiten. We verdelen bijvoorbeeld de taken en verantwoordelijkheid op gebied van financiën, werkbegeleiderschap voor leerlingen en stagiaires, aandachtsgebied arbo, roosteren, enzovoort. Naast jouw persoonlijk begeleiderschap kun jij dus ook eigenaar zijn van een bepaald gebied. Je kunt en mag jezelf hier zeker in ontwikkelen!

De teams bestaan uit verschillende functies; (persoonlijk) begeleiders, eventueel een begeleider die coördinerend is, huishoudelijk medewerkers en soms ook helpenden. Aan de teams zijn ook (vaste) behandelaren en artsen verbonden. De teamsamenstelling is wisselend, soms zijn er meer collega’s kort in dienst, daar is dan ook aandacht voor het bouwen van een sterk team. Leeftijden en opleidingen zijn ook divers. Ook de teamgrootte verschilt van elkaar, in het ene team werken zo’n 12 tot 15 mensen samen, in een ander team 30. In welk team voel jij je het beste thuis? Waar liggen jouw kwaliteiten? Wat verwacht jij van een team en wat heb jij een team te brengen? Wij zijn daar nieuwsgierig naar en gaan graag in gesprek over jou wensen en mogelijkheden!Functie-eisen

Wat neem je mee?

Je hebt een zorggerelateerde opleiding op MBO 4 niveau, zoals MZ (Persoonlijk Begeleider GHZ en SD), SPW of MBO-VP. Een HBO-opleiding kan ook, zoals SPH of Social Work.

Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met de doelgroep. Wanneer dat nodig is wil je voorbehouden handelingen uitvoeren en leren, zoals medicijnen delen, sondevoeding toedienen of wondverzorging verlenen.

Ervaring hebben in persoonlijk begeleiderschap is een pre.

Verder vragen wij van jou dat je:

✓ Je tempo aan kunt passen aan het tempo van de client

✓ Waakt voor over- en/of onder prikkeling van de client

✓ Klein kunt kijken. Jij ziet de kleinste verandering in bijvoorbeeld de mimiek of houding van een cliënt. Daarmee probeer je zo goed mogelijk hun communicatie te verstaan

✓ Kennis hebt van de LACCS-methodiek, of je daarin wilt verdiepen en het toe wilt leren passen

✓ Kunt reflecteren op je eigen rol, houding en handelen en dit bespreekbaar kunt maken

✓ Kan samenwerken met belangrijke mensen in het leven van de client, zoals ouders en familie

✓ Overzicht kunt houden op de (multidisciplinaire, soms complexe) zorg die een cliënt vraagt en krijgt

✓ Coachend bent naar leerlingen, stagiaires en collega’sArbeidsvoorwaarden

Waardering voor jou

Lees hier wat je gaat verdienen

De beste zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking? Die bied je als je goed in je vel zit en met plezier je werk kunt doen. En daar zijn ook goede arbeidsvoorwaarden voor nodig. Zo simpel is het. Natuurlijk houden we ons aan de cao voor de gehandicaptenzorg. Deze functie is bij ons ingeschaald in schaal 40 en bevat de volgende voordelen voor jou:

✓ Eindejaarsuitkering van 8,33%

✓ 144 vakantie-uren en 57 PBL-uren (op basis van fulltime)

✓ Onregelmatigheidstoeslag

✓ Fiscaal voordeel bij aankoop fiets, computer of weekendje weg

Leren en ontwikkelen

Bij Siza zijn er individuele mogelijkheden en mogelijkheden als team om je verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan het volgen van de leergang rondom de doelgroep, training ‘balans werk en privé’ en intervisie. Je wordt gekoppeld aan een inwerkbuddy/maatje, zodat je goed ingewerkt raakt bij de cliënten en op de locatie.

Verder bieden wij jou de volgende scholingen aan als je bij ons komt werken:

✓ Introductiecursus Siza

✓ Bedrijfshulpverlening (BHV)

✓ Eventuele voorbehouden handelingen

✓ Cursus Dysfagie/slikproblematieken

✓ Training SAMEN Houvast / Omgaan met agressie

✓ Cursus Wet Zorg en Dwang

✓ Dit Vind Ik Ervan! Een training gericht op de dialoog met de cliënt (-vertegenwoordiger)

✓ Trainingen en scholingen om kennis van de doelgroep te vergroten, zoals de LACCS-methodiek

Lees hier meer

Deel deze vacature: