JEUGDWET TRAINEESHIP TOT JEUGDCONSULENT – 11 SEPTEMBER 2023 – YER Nederland – Arnhem

 • Arnhem

YER Nederland

Functie

LEREN

Het traineeship begint met een 10-weeks leertraject, bestaande uit een theoretisch gedeelte en een praktijkstage. Hiernaast neem je deel aan persoonlijke coachingsessies, waarin we ons focussen op jouw persoonlijke doelen aan de hand van onder meer een ontwikkelingsplan.

Theoretisch leertraject

Twee weken durend intensief leerprogramma, met onder meer aandacht voor:

 • Het Nederlands rechtsstelsel, de gemeente en de Algemene wet bestuursrecht
 • De Jeugdwet: Gemeentelijk Jeugdhulpbeleid & Jeugd- en opvoedproblematiek
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 • Afbakening Wlz, Zvw, Wmo en JW
 • De Participatiewet
 • Zelfstudie en eindtoets

Praktisch leertraject: stage

Acht weken durend stagetraject als Jeugdconsulent bij een Nederlandse gemeente uit het netwerk van YER. Gedurende deze stageperiode kun je uiteraard rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

Persoonlijke coachingsessies met NOBCO-coach

Tijdens coachingsessies helpen we jou het beste uit jezelf te halen, aan de hand van onder meer een persoonlijk ontwikkelingsplan: waar sta je nu en waar sta je over twee jaar? Met dit ontwikkelingsplan als leidraad werk je samen met een NOBCO-coach doelgericht aan jouw groeiambities.

WERKEN

Direct na je stageperiode ga je via YER aan de slag in de functie van Jeugdconsulent bij een Nederlandse gemeente uit ons uitgebreide netwerk. De functie Jeugdconsulent is zeer gevarieerd. Je taken bestaan uit onder meer:

 • Het afleggen van huisbezoeken
 • Het voeren van keukentafelgesprekken met jeugdigen, zorgverleners en ouders t.b.v. Het samen opstellen van ondersteuningsplannen voor verschillende problematieken. Denk hierbij aan o.a.: Opvoedproblematiek, ADHD, (v)echtscheidingen, misbruik en mishandeling
 • Het coördineren van de uitvoering van de ingezette hulp
 • Het inventariseren van tussentijdse aanpassingen m.b.t. De ingezette hulp
 • Het verwerken van besluiten in rapportages en beschikkingen

Je werkt als Jeugdconsulent integraal samen met collega-consulenten, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers. Ook treed je op als contactpersoon richting samenwerkingspartners en andere externe partijen.

Lees hier meer…

Deel deze vacature: