GZ Psycholoog Volwassenen GGZ – daanbv – Arnhem

 • Arnhem

daanbv

Bedrijfsomschrijving
Daanstaat voor een wereld vol leuke banen en uitmuntend werkgeverschap.Vanuit Daan werken wij samen met een landelijke organisatie. Zijzijn gespecialiseerd in jeugdzorg, begeleiding en geestelijkegezondheidszorg. Binnen de organisatie wordt wijkgericht gewerkt.Hier komen diverse disciplines samen en wordt er gebruik gemaaktvan elkaars kwaliteiten.

Functieomschrijving
AlsGZ Psycholoog voor volwassenen zul je verantwoordelijk zijn voorhet bieden van hoogwaardige psychologische zorg aan cliënten. Jevoert intakegesprekken, stelt behandelplannen op en voerteffectieve behandelsessies uit. Het uiteindelijke doel is om degeestelijke gezondheid en het welzijn van volwassenen te verbeterenen hen te helpen omgaan met de uitdagingen in hun leven. Net alsbij Daan staat verbinding centraal; als GZ-psycholoog bouw je eenvertrouwensband op en ondersteun je de persoonlijke groei vancliënten. Jouw toewijding draagt bij aan de optimalezorgverlening.Binnen deze uitdagendefunctie bieden we jou bovendien de mogelijkheid om actief mee tedenken bij de beleidsontwikkeling en de (door)ontwikkeling vanmethodieken. Hierdoor heb je een directe invloed op het verbeterenen optimaliseren van onze werkwijzen. Maar dat is niet alles! Jespeelt ook een belangrijke rol in het begeleiden van(basis)psychologen en zelfs GZ-psychologen in opleiding, metspecifieke aandacht voor behandeling enpsychodiagnostiek.

Functie-eisen

 • Een postdoctoraleopleiding tot GZ Psycholoog enBIG-geregistreerd;
 • Minimaal twee jaarwerkervaring in het werken met volwassenen met diverse psychischeproblematiek;
 • Kennis en ervaring vandiverse behandelmethodieken; bij voorkeur CGT, SFT enEMDR;
 • Je bent toegankelijk engraag in verbinding om een vertrouwensband op te bouwen metcliënten en collega’s;
 • Lef hebben om te doenwat nodig is en door te gaan waar anderenstoppen;
 • Een proactieve enprofessionele werkhouding, met oog voor kwaliteit enresultaat;
 • Flexibiliteit en decapaciteit om goed te kunnen samenwerken in een multidisciplinairteam;
 • Je bent in het bezitvan rijbewijs B en eigenvervoer;
 • Je kunt een VOGverkrijgen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Projecten voor eenlangere periode;
 • Een mooi aanbod insalaris conform cao ggz, zzp-ers zijn ookwelkom;
 • Uitmuntendwerkgeverschap met goede arbeidsvoorwaarden enreiskostenvergoeding;
 • Viaons kan je gebruik maken van ons grote netwerk aan opdrachtgeversin heel midden-Nederland;
 • Sta nooit meer in defille met je Daan Veloretti of Phatfour e-bike, via onsfietsplan;
 • Korting op je sportabonnement enzorgverzekering;
 • Een vast contactpersoonbinnen Daan die altijd voor jeklaarstaat;
 • Groei met Daan; bekijkons aanbod in onlinetrainingen;
 • Diverse cursussen entrainingen viaGoodHabitz;
 • Werken bij de leukstewerkgever sinds 2018.

Lees hier meer

Deel deze vacature: