Eerste Monteur Mechatronica – Continu Professionels – Arnhem

 • Arnhem

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Een groeiendfamiliebedrijf met een informele cultuur, gekenmerkt door directecommunicatiekanalen en wereldwijde invloed, heeft meer dan 50 jaarervaring in het ontwerpen en fabriceren van hoogwaardige,geavanceerde technologische producten voor onderzoek, productie entransport van nucleaire geneesmiddelen. Deze producten voldoen aanstrenge veiligheids- en kwaliteitsnormen, met als motto: “Zekerheidvoorop!” In 2020 werd het bedrijf bekroond met de Koning Willem 1Prijs voor MKB. De organisatie bestaat uit verschillendedochterondernemingen met vestigingen in Nederland, Duitsland en deVerenigde Staten. De hoofdvestiging verzorgt ontwerp, productie enassemblage, waarbij ongeveer 100 medewerkers betrokken zijn bij dehele groep.

Functieomschrijving

Heb je ervaring in het leiden van monteurs bijmechatronische montagewerkzaamheden? Zoek je een dynamischeomgeving waar je aan diverse wereldwijde projecten kunt werken?Vanwege de groei van ons team zijn we voortdurend op zoek naargemotiveerde monteurs!

Je zult betrokken zijn bijverschillende mechatronische montagewerkzaamheden, variërend vanloodafschermingen tot installaties. Deze werkzaamheden vinden zowelplaats in onze werkplaats als op locaties wereldwijd. Als eerstemonteur neem je, binnen de bedrijfseigen richtlijnen en despecifieke klantvereisten, de leiding in het bepalen van de aanpaken werkwijze voor zowel jezelf als andere monteurs, gebaseerd opinzicht en ervaring. Je maakt keuzes met betrekking totoplossingen, werkmethoden en de benodigde apparatuur engereedschappen, terwijl je ook je collega-monteurs motiveert eninstrueert.

Je verantwoordelijkheden omvattenonder andere:

 • Coördinatie van de voortgang vanmeerdere projecten in samenwerking met de Manager Assembly. Hierbijverdeel je taken en geef je instructies aan medewerkers metbetrekking totmontagewerkzaamheden.
 • Zelfstandige montage vanmechatronische staalconstructies volgens tekeningen, in combinatiemet loodproducten en andere onderdelen, om hotcellen, loodkastelenen andere speciale loodafschermingen teassembleren.
 • Indien nodig, uitvoeren vanbewerkingen zoals lassen, slijpen, draaien, boren enfrezen.
 • Functioneel testen van gemonteerdeinstallaties op locatie.
 • Demonteren vanmechatronische constructies zodat installatiemontage bij de klantzonder problemen kan plaatsvinden.
 • Controlerenvan verpakte onderdelen voorverzending.
 • Samenstellen van palletlijsten engereedmaken en laden van vrachtwagens/containers voortransport.
 • Controleren van certificaten entestdocumentatie.
 • Monteren, installeren enrapporteren over mechatronische constructies met loodafschermingenbij de klant, inclusiefinbedrijfstelling.

Functie-eisen

 • Je beschikt overkennis en ervaring die vergelijkbaar zijn met een mbo-diplomaniveau 4 in Mechatronica.
 • Je hebt een goedebeheersing van de fundamentele kennis vanelektrotechniek.
 • Je hebt sterkecomputer- en communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlandsals in het Engels.
 • Je kunt gemakkelijken snel schakelen tussen verschillendetaken.
 • Je toont eigeninitiatief en bent gericht op het vinden vanoplossingen.
 • Je werktnauwkeurig.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een competitiefsalaris, oplopend tot € 4000 bruto permaand.
 • Aantrekkelijkesecundaire arbeidsvoorwaarden conform deCAO.
 • Regelmatigegesprekken over jouw wensen en behoeften om een goede work-lifebalance te waarborgen.
 • Mogelijkheden voorzowel horizontale als verticale doorgroei binnen deorganisatie.
 • Een gepersonaliseerdleertraject om je voortdurend te blijven ontwikkelen alsprofessional.

Lees hier meer

Deel deze vacature: