Beleidsmedewerker Participatie – koen. – Arnhem

  • Arnhem

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de Participatiewet en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker participatie voor regio Gelderland.

Als Beleidsmedewerker Participatie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coördineren en evalueren van beleidsmaatregelen die de participatie en betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente bevorderen. Je werkt samen met diverse belanghebbenden, zoals bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstanties, om inclusieve en effectieve participatieprogramma’s te ontwikkelen.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur participatie ga jij aan de slag om vorm te geven aan deze veranderingen. Je houd je bezig met thema’s als werk en inkomen, minimabeleid, schuldenproblematiek, diversiteit, de integratie en participatie van statushouders, de inburgeringswet en de (regionale) arbeidsmarkt. Ook thema’s als inclusie, energiearmoede en kinderopvangtoeslag affaire komen ter sprake.

Je taken omvatten onder andere:

  • Het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften op het gebied van participatie;
  • Het formuleren van beleidsvoorstellen en -adviezen gericht op het stimuleren van actieve participatie;
  • Het onderhouden van contacten met relevante stakeholders, waaronder maatschappelijke organisaties, buurtinitiatieven en bewoners;
  • Het coördineren van projecten die bijdragen aan het versterken van participatie en het bevorderen van sociale inclusie;
  • Het monitoren en evalueren van de effectiviteit van participatiebeleid en waar nodig aanpassingen voorstellen.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: